Yhtiökokous 2018

Restamax Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 25. huhtikuuta Tampereella. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus ilmoituksella, joka julkaistaan tällä internetsivulla sekä pörssitiedotteena arviolta 2.4.2018.​
 
Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi 
 
Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Restamax Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään 5.3.2018 mennessä.
Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@restamax.fi