Tilintarkastaja

Restamaxin yhtiökokous 27.4.2016 valitsi uudelleen tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Hannu Mattila. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.