Sisäpiirihallinto

Restamax Oyj:llä on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka soveltavat Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. 30.6.2016 alkaen yhtiön sisäpiirisäännöt kieltävät sisäpiiriläisten ja heidän määräysvallassa olevien yhteisöjen kaupankäynnin yhtiön rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, 30 vuorokautta ennen tulosjulkistusta (ns. suljettu ikkuna).

3.7.2016 voimaan astunut Markkinoiden väärinkäyttöasetus (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja siihen liittyvät säädökset vaikuttavat Restamaxin sisäpiirihallintoon ja sisäpiirirekistereihin sekä ne aiheuttavat uusia velvollisuuksia sisäpiirissä oleville tahoille. Restamax noudattaa sisäpiirihallinnossaan yhtiön sisäistä sisäpiiriohjetta ja uudistettua pörssin sisäpiiriohjetta.

Restamaxin sisäpiirivastaava on talousjohtaja Jarno Suominen ja sisäpiirirekisterin hoitaja on Sami-Petteri Rajala.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (”MAR”) tuli voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena Restamaxilla ei enää ole julkista sisäpiiriä eikä alla olevan linkin takana olevaa julkista sisäpiiritaulukkoa ole päivitetty 2.7.2016 jälkeen.

Julkinen sisäpiiri (aukeaa uudessa ikkunassa).