Osaketiedot

  • Restamax Oyj:llä on yhteensä 18 892 347 osaketta.
  • Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 178.567,50 euroa.
  • Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni.
  • Yhtiön kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.
  • Restamax Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
  • Listattu: 28.11.2013
  • Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
  • Kaupankäyntitunnus: RESTA
  • ISIN-koodi: FI4000064332

Tutustu osaketietoihin oheisista laskureista