Strategia

Kannattavaa kasvua asiakkaiden tarpeet huomioiden

Strategia strategiakaudelle 2018-2020:

Ravintolasegmentissä strategian kulmakivenä on kannattava kasvu kasvukeskuksissa orgaanisesti, uusperustannalla ja yritysostoin. Olemassa olevan liiketoiminnan tuottavuutta parannetaan panostamalla asiakaspalveluun, yritysmyyntiin, markkinointiin sekä henkilöstön sitouttamiseen. Kustannustehokkuus jatkaa tärkeässä roolissa operatiivisessa johtamisessa. Restamaxin tavoitteena on laajentaa ravintolaliiketoimintaansa ulkomaille vuoden 2018 aikana.

Henkilöstövuokraussegmentissä strategian kulmakivenä on uusasiakashankinta, olemassa olevan liiketoiminnan jatkuva kehittäminen sekä kannattava kasvu yritysostojen myötä. Uusia palvelumalleja kehitetään eri asiakasryhmien kasvavien ja monipuolistuvien henkilöstötarpeiden mukaisesti. Lisäksi strategian keskiössä on työvoiman saatavuuteen panostaminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Restamax tavoittelee noin 400 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2020 loppuun mennessä sisäisten eliminointien jälkeen.

Ravintolasegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokraussegmentin tavoitteena on saavuttaa noin 220 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Konsernin tavoitteena on säilyttää käyttökatemarginaali hyvällä, alan keskimääräistä tasoa paremmalla tasolla kummassakin segmentissä. Liikevoittomarginaalia pyritään parantamaan molemmissa segmenteissä. Yhtiön osingonjakoa pyritään kasvattamaan vuosittain.

Visio

Suomen suurin, laadukkaita ja elämyksellisiä ravintolapalveluita tuottava yhtiö. Yhtiöllä on kohderyhmiensä parhaat ravintolat Suomen suurimmissa keskuksissa.

Missio

Luomme uusia kiinnostavia
ravintoloita ja konsepteja kaikille kohderyhmille.

Arvot

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat yrittäjämäinen ote, kannattava kasvu, nopeus, laatu sekä rohkeus ja intohimo.

RESTAMAX oyj:llä on yli 20 vuoden kokemus ravintolatoimialalla. Yhtiön juuret yltävät aina vuoteen 1996.

Katso historian merkkipaalut