Strategia

Kannattavaa kasvua asiakkaiden tarpeet huomioiden

Strategia strategiakaudelle 2018-2020:

Ravintolasegmentissä strategian kulmakivenä on kannattava kasvu kasvukeskuksissa orgaanisesti, uusperustannalla ja yritysostoin. Olemassa olevan liiketoiminnan tuottavuutta parannetaan panostamalla asiakaspalveluun, yritysmyyntiin, markkinointiin sekä henkilöstön sitouttamiseen. Kustannustehokkuus jatkaa tärkeässä roolissa operatiivisessa johtamisessa. Restamaxin tavoitteena on laajentaa ravintolaliiketoimintaansa ulkomaille vuoden 2018 aikana.

Henkilöstövuokraussegmentissä strategian kulmakivenä on uusasiakashankinta, olemassa olevan liiketoiminnan jatkuva kehittäminen sekä kannattava kasvu yritysostojen myötä. Uusia palvelumalleja kehitetään eri asiakasryhmien kasvavien ja monipuolistuvien henkilöstötarpeiden mukaisesti. Lisäksi strategian keskiössä on työvoiman saatavuuteen panostaminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Konsernin tavoitteena on säilyttää käyttökatemarginaali hyvällä, alan keskimääräistä tasoa paremmalla tasolla kummassakin segmentissä. Liikevoittomarginaalia pyritään parantamaan molemmissa segmenteissä. Yhtiön osingonjakoa pyritään kasvattamaan vuosittain.

Tulosohjeistus (6.11.2018 alkaen):

Restamax arvioi strategiansa mukaisesti konsernin liikevaihdon kasvavan ja kannattavuuden (käyttökatteella mitattuna) säilyvän hyvällä tasolla molemmilla segmenteillä tilikaudella 2018. Ravintolasegmentillä uskotaan saavutettavan yli 200 miljoonan euron liikevaihto ja henkilöstövuokrauksessa noin 125 miljoonan euron liikevaihto, eli yhteensä eliminointien jälkeen noin 310 miljoonan euron liikevaihto.

Restamax tulee tarkentamaan pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan tilikauden 2018 aikana.

Visio

Suomen suurin, laadukkaita ja elämyksellisiä ravintolapalveluita tuottava yhtiö. Yhtiöllä on kohderyhmiensä parhaat ravintolat Suomen suurimmissa keskuksissa.

Missio

Luomme uusia kiinnostavia ravintoloita ja konsepteja kaikille kohderyhmille.

Arvot

Toimintaamme ja päätöksiämme ohjaavat yrittäjämäinen ote, kannattava kasvu, nopeus, laatu sekä rohkeus ja intohimo.

RESTAMAX oyj:llä on yli 20 vuoden kokemus ravintolatoimialalla. Yhtiön juuret yltävät aina vuoteen 1996.

Katso historian merkkipaalut