Avainluvut

Avainluvut

EUR tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856
  Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404
  Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767
  Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * *
Henkilöstökulut-%
(ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20

* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 2017
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325
  Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920
  Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2014 2015 2016 2017
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 2017
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603
  Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 %
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834
  Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 %

Liikevaihdon kasvu (meur) ja käyttökate-%:n kehitys

Yhtiön vuotuinen käyttökateprosentti on ollut noin 10–20 % tuntumassa koko tarkastelujakson

 

Avaa PDF-tiedostona