Restamax

In English
FB TW IN

Avainluvut

HEINÄ–SYYSKUU 2017 LYHYESTI

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 55,9 miljoonaa euroa (36,6 miljoonaa euroa), kasvua 52,9 prosenttia. Käyttökate oli 7,5 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa), kasvua 16,8 prosenttia. Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa), kasvua 17,1 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 33,2 miljoonaa euroa (29,4 miljoonaa euroa), kasvua 12,8 prosenttia. Käyttökate oli 4,9 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa), laskua 9,5 prosenttia. Liikevoitto oli 2,6 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa), laskua 14,7 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa), kasvua 149,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa), kasvua 148,5 prosenttia. Liike- voitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa), kasvua 147,0 prosenttia.

TAMMI–SYYSKUU 2017 LYHYESTI

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 131,5 miljoonaa euroa (95,7 miljoonaa euroa), kasvua 37,3 prosenttia. Käyttökate oli 14,7 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa), kasvua 8,9 prosenttia. Liikevoitto oli 6,4 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa), kasvua 17,5 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:

Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 87,8 miljoonaa euroa (79,1 miljoonaa euroa), kasvua 11,0 prosenttia. Käyttökate oli 10,4 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa euroa), laskua 8,3 prosenttia. Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa), laskua 23,7 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:

Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liike- vaihto oli 52,2 miljoonaa euroa (25,5 miljoonaa euroa), kasvua 104,7 prosenttia. Käyttökate oli 4,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), kasvua 90,0 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa eu- roa), kasvua 189,2 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Erityisesti ravintola-alalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

EUR tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 Q3/2017
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 131 466
  Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 37,3 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 14 656
  Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 11,1 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 6 432
  Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 4,9 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 4 009
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 3 425
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 584
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 45 479
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 98,4 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,6 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 Q3/2017
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * *
Henkilöstökulut-%
(ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 9,9 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 16

* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 Q3/2017
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 87 796
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 10 407
  Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 11,9 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 3 372
  Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 3,8 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 73,4 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,1 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 Q3/2017
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 52 228
Käyttökate 696 2 161 3 441 4 662
  Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,9 %
Liikevoitto 308 775 1 597 3 049
  Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,8 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,4 %