Restamax

In English
FB TW IN

Avainluvut

Konsernin huhti–kesäkuun 2017 tulos

Koko konserni:

Konsernin liikevaihto oli 43,6 miljoonaa euroa (31,9 miljoonaa euroa), kasvua 36,4 prosenttia. Käyttökate oli 3,9 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa), laskua 8,7 prosenttia. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa), laskua 16,0 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 29,0 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa), kasvua 9,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,8 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa), laskua 20,6 prosenttia. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa), laskua 70,4 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa), kasvua 104,8 prosenttia. Käyttökate oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 49,2 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), kasvua 530,0 prosenttia.

Konsernin tammi–kesäkuun 2017 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 75,6 miljoonaa euroa (59,2 miljoonaa euroa), kasvua 27,7 prosenttia. Käyttökate oli 7,2 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa), kasvua 1,7 prosenttia. Liikevoitto oli 2,0 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa), kasvua 18,3 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 54,6 miljoonaa euroa (49,6 miljoonaa euroa), kasvua 10,0 prosenttia. Käyttökate oli 5,5 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa), laskua 7,1 prosenttia. Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), laskua 44,1 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokrausliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa (15,1 miljoonaa euroa), kasvua 73,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,0 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa), kasvua 44,0 prosenttia. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 288,0 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Sekä ravintola- että henkilöstövuokrausalalla tuloksen syntyminen painottuu toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen loppuvuodelle.

EUR tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 Q2/2017
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 75 556
  Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 27,7 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 7 1741
  Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 9,5 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 1 985
  Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 2,6 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 902
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 792
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 110
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 47 306
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 115,1 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 Q2/2017
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * *
Henkilöstökulut-%
(ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 4,9 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 9

* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 Q2/2017
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 54 609
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 5 463
  Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 10,0 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 762
  Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 1,4 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 73,6 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 29,3 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 Q2/2017
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 26 120
Käyttökate 696 2 161 3 441 1 978
  Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 7,6 %
Liikevoitto 308 775 1 597 1 223
  Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 4,7 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 85,0 %