Restamax

In English
FB TW IN

Avainluvut

Konsernin tammi–maaliskuun 2017 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 32,0 miljoonaa euroa (27,2 miljoonaa euroa), kasvua 17,5 prosenttia. Käyttökate oli 3,3 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa), kasvua 17,8 prosenttia. Liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), kasvua 266,6 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa), kasvua 10,5 prosenttia. Käyttökate oli 2,6 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa), kasvua 13,7 prosenttia. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa), kasvua 1552,4 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa), kasvua 32,7 prosenttia. Käyttökate oli 0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa), kasvua 36,4 prosenttia. Liikevoitto oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), kasvua 110,1 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Konsernin tammi–joulukuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa (113,6 miljoonaa euroa), kasvua 14,5 prosenttia. Käyttökate oli 19,4 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa), kasvua 17,3 prosenttia. Liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa), kasvua 23,8 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 107,5 miljoonaa euroa (100,3 miljoonaa euroa), kasvua 7,2 prosenttia. Käyttökate oli 16,5 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa euroa), kasvua 11,3 prosenttia. Liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa), kasvua 14,0 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 34,1 miljoonaa euroa (24,2 miljoonaa euroa), kasvua 41,3 prosenttia. Käyttökate oli 3,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), kasvua 59,3 prosenttia. Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 106,1 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

EUR tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 Q1/2017
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 31 970
  Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 17,5 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 3 271
  Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 10,2 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 747
  Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 2,7 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 352
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 487
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 -135
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 33 006
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 75,5 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 44,9 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 Q1/2017
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * *
Henkilöstökulut-%
(ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 4,0 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 9

* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 Q1/2017
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 25 561
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 2 632
  Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 10,3 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 365
  Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 1,4 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 73,8 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 29,4 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 Q1/2017
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 8 660
Käyttökate 696 2 161 3 441 761
  Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,8 %
Liikevoitto 308 775 1 597 3 82
  Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 4,4 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 85,9 %