Avainluvut

Avainluvut

EUR tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-6/2018
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072 185 856 122 392
  Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 % 42,9 % 62,0 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399 22 404 11 893
  Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 % 12,1 % 9,7 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998 10 767 4 045
  Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 % 5,8 % 3,3 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 864 5 492 2 600
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608 5 058 2 476
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256 434 124
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377 43 649 142 642
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 % 93,1 % 203,6 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 % 35,3 % 23,2 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-6/2018
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * * *
Henkilöstökulut-%
(ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 % 10,7 % 5,2 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9 20 84

* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 2017 1-6/2018
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544 122 174 75 871
Käyttökate 11 444 14 801 16 475 16 325 8 454
  Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 % 13,4 % 11,1 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401 6 920 2 252
  Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 % 5,7 % 3,0 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 1-6/2018
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 % 74,1 % 72,7 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 % 28,0 % 31,2 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016 2017 1-6/2018
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129 75 612 53 036
Käyttökate 696 2 161 3 441 6 603 3 424
  Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 % 8,7 % 6,5 %
Liikevoitto 308 775 1 597 3 834 1 779
  Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 % 5,1 % 3,4 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 % 83,7 % 83,2 %

Liikevaihdon kasvu (meur) ja käyttökate-%:n kehitys

Yhtiön vuotuinen käyttökateprosentti on ollut noin 10–20 % tuntumassa koko tarkastelujakson

 

Avaa PDF-tiedostona