Restamax

In English
FB TW IN

Avainluvut

Konsernin loka–joulukuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 34,4 miljoonaa euroa (31,5 miljoonaa euroa), kasvua 9,2 prosenttia. Käyttökate oli 5,9 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa), kasvua 7,1 prosenttia. Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 18,4 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 28,5 miljoonaa euroa (27,5 miljoonaa euroa), kasvua 3,5 prosenttia. Käyttökate oli 5,1 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa), laskua 3,4 prosenttia. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa), kasvua 0,6 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa), kasvua 29,6 prosenttia. Käyttökate oli 1,0 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa), kasvua 188,9 prosenttia. Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa), kasvua 3781,7 prosenttia.

Konsernin tammi–joulukuun 2016 tulos

Koko konserni:
Konsernin liikevaihto oli 130,1 miljoonaa euroa (113,6 miljoonaa euroa), kasvua 14,5 prosenttia. Käyttökate oli 19,4 miljoonaa euroa (16,5 miljoonaa euroa), kasvua 17,3 prosenttia. Liikevoitto oli 9,0 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa), kasvua 23,8 prosenttia.

Ravintolaliiketoiminta:
Ravintolaliiketoimintasegmentin liikevaihto oli 107,5 miljoonaa euroa (100,3 miljoonaa euroa), kasvua 7,2 prosenttia. Käyttökate oli 16,5 miljoonaa euroa (14,8 miljoonaa euroa), kasvua 11,3 prosenttia. Liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa), kasvua 14,0 prosenttia.

Henkilöstövuokrausliiketoiminta:
Henkilöstövuokraustoimintasegmentin liikevaihto oli 34,1 miljoonaa euroa (24,2 miljoonaa euroa), kasvua 41,3 prosenttia. Käyttökate oli 3,4 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa), kasvua 59,3 prosenttia. Liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa), kasvua 106,1 prosenttia.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

EUR tuhansia 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto 60 773 65 033 86 653 113 618 130 072
  Vuotuinen kasvu, % 28,5 % 7,0 % 33,2 % 31,3 % 14,5 %
Käyttökate 9 939 9 146 12 008 16 536 19 399
  Käyttökate-% 16,4 % 14,1 % 13,9 % 14,6 % 14,9 %
Liikevoitto 5 719 4 051 5 265 7 266 8 998
  Liikevoitto-% 9,4 % 6,2 % 6,1 % 6,4 % 6,9 %
Tilikauden voitto 3 788 2 908 3 334 4 809 5 964
Emoyhtiön osakkeenomistajille 3 076 2 565 3 451 5 050 5 608
Vähemmistölle 712 344 -117 -241 256
Korolliset nettovelat 5 982 6 184 18 944 29 313 30 377
Nettovelkaantuumisaste 43,8 % 21,9 % 48,1 % 73,2 % 69,1 %
Omavaraisuusaste 38,1 % 60,9 % 47,2 % 44,4 % 45,2 %
Keskeisimmät tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016
Materiaalikate-% 74,3 % 73,9 % 74,0 % * *
Henkilöstökulut-%
(ml. ulkopuoliset palvelut) 29,6 % 30,1 % 29,6 % * *
Sijoitetun pääoman tuotto-% 24,2 % 10,7 % 10,5 % 10,8 % 11,9 %
Ravintoloiden lkm, nettomuutos 10 0 32 11 9

* Luvut ilmoitettu alla uuden segmenttirakenteen mukaisesti.

Ravintolaliiketoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016
Liikevaihto 83 666 100 315 107 544
Käyttökate 11 444 14 801 16 475
  Käyttökate, % 13,7 % 14,8 % 15,3 %
Liikevoitto 4 957 6 492 7 401
  Liikevoitto, % 5,9 % 6,5 % 6,9 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Materiaalikate, % 74,0 % 74,3 % 74,6 %
Henkilöstökulut, % 29,6 % 28,5 % 28,1 %
Henkilöstövuokraustoiminta
(1000 euroa) 2014 2015 2016
Liikevaihto 6 833 24 151 34 129
Käyttökate 696 2 161 3 441
  Käyttökate, % 10,2 % 8,9 % 10,1 %
Liikevoitto 308 775 1 597
  Liikevoitto, % 4,5 % 3,2 % 4,7 %
Keskeisimmät tunnusluvut
Henkilöstökulut, % 84,0 % 85,2 % 85,5 %